Quản Lý Công Việc

 • Tổ chức sẽ hoạt động năng xuất hơn, hiệu quả hơn, khi áp dụng hệ thống quản lý và lập kế hoạch của Eagri.
 • Việc lập kế hoạch sẽ giúp công ty quản lý được thời gian, phạm vi, chi phí, chất lượng, thay đổi, vấn đề rủi ro khi thực hiện.
 • Module lập kế hoạch sẽ giúp các cấp lãnh đạo nhìn rõ hơn, toàn cảnh hơn các công việc tổ chức sẽ làm, và các mục tiêu phải đạt được.
 • Trong quá trình thực hiện, các lãnh đạo cũng thấy rõ thực trạng để giúp ra quyết định, hành động phù hợp trong việc điều hành để đạt được mục tiêu chung của tổ chức.
 • Đồng thời cũng giúp các cán bộ, thành viên trong tổ chức nhận biết vai trò, công việc mình phải làm để đạt được mục tiêu chung của tổ chức.
 • Việc từng thành viên hiểu rõ vai trò của mình trong công việc chung của tổ chức sẽ giúp họ kiểm soát được chính công việc của mình về tiến độ, cũng như tìm dễ dàng những hỗ trợ cần thiết để hoàn thành công việc

Dễ dàng lập lịch làm việc

 • Bằng việc xử dụng các đầu việc lặp đi lặp lại theo chu kỳ ngày tháng năm, mùa vụ.
 • Dễ dàng thay đổi thời gian thực hiện, người thực hiện, và các thuộc tính của công việc.

Dễ dàng trong điều hành hoạt động:

 • Quản lý công việc, giao việc trong tổ chức là hoạt động hàng ngày của mỗi tổ chức.
 • Việc quản lý hoạt động này sẽ giúp tổ chức nhìn rõ hơn các công việc phải làm, các vị trí cần được bổ xung nhân lực, các vị trí thừa nhân lực.
 • Tính năng này cũng giúp tổ chức đo được năng suất làm việc của từng thành viên, từng vị trí.

Dễ Dàng Phân Quyền

 • Quản lý người dùng với các vai trò khác nhau dễ dàng, trên một giao diện duy nhất.
 • Mềm dẻo trong việc tạo vai trò người dùng, phù hợp, dễ dàng thay đổi khi quy trình làm việc của tổ chức thay đổi
 

Dễ Dàng Giao Việc Và Theo Dõi Kết Quả

 • Quản lý người dùng với các vai trò khác nhau dễ dàng, trên một giao diện duy nhất.
 • Mềm dẻo trong việc tạo vai trò người dùng, phù hợp, dễ dàng thay đổi khi quy trình làm việc của tổ chức thay đổi